Om bygda


Styret

  • Ann-Kristin Holmeslet, leder

  • Bjørn-Emil Fredriksen, Nestleder/Utleiekoordinator

  • Renathe F. Jakobsen

  • Ketil Vassbotn

  • Nadja Sofia Turunen, arr komite

  • Nina Olsen, 1. vara

  • Torkild Jensen, 2. vara


E-post til styret: post@sandvikabygdehus.no


Se også vår FaceBook side: FACEBOOK


Om Bygda

Bygdelaget Samhold har geografisk tilhørighet i regionen Innlandet på fastlandsside, som strekker seg fra Soliggårdselva i nord til Lauksletta i sør. 

Lag og foreninger

Innlandet Utviklingslag


skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av bygda. Laget representerer bygda og er et kontaktorgan mellom bygda og de folkevalgte i kommunen.

 

Område: På sørsiden av Tromsdalen, fra Solligårdselva til og med Hundbergan

 

Hjemmeside: http://www.innlandetutviklingslag.no

 

Epost: post@innlandetutviklingslag.no

 

Facebook

Bilder fra bygda:

Foto fra Norberg tatt februar 2013 (Foto Kjell-Roald Langseth)

Med forbehold om eventuelle feil

Web-ansvarlig: Kjell-Roald Langseth